99 شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
مردم به هلاکت می رسند؛ زیرا نمی پرسند . [امام صادق علیه السلام ـ به حمران بن اعین هنگامی که چیزی پرسید ـ]