99 آدم و حوا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش جز به پرهیزگاری پاکیزه نگردد . [امام علی علیه السلام]