99 إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الاِْصْلَـحَ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
ثمره دانش، خلوص در عمل است . [امام علی علیه السلام]