99 ابوبکر عمر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به زشتى یاد کردن مردمان پشت سر آنان ، سلاحى است براى مرد ناتوان . [نهج البلاغه]