99 ابوبکر عمر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
اساس دانش بردباری است . [امام علی علیه السلام]