99 اجتماعی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] کارها چنان رام تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است . [نهج البلاغه]