99 ادْعُونِى أَسْتَجِبْ - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن . [نهج البلاغه]