99 اسقف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
توانگری خردمند، به حکمتش و عزّت او به قناعتش باشد . [امام علی علیه السلام]