99 اقیانوس - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
جدال تدبیر را ویران کند . [نهج البلاغه]