99 امام خمینی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
همه چیز با انفاق کاستی گیرد، جز دانش . [امام علی علیه السلام]