99 امیرالمومنین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
این دلها همچون تنها به ستوه آید پس براى راحت آن سخنان تازه حکمت باید . [نهج البلاغه]