99 اهل تسنن - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرکس خود را نشناسد، به غیر خود نادان ترباشد . [امام علی علیه السلام]