99 ثقل - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بدترینِ برادرانت، شخص فریبکار چاپلوس است . [امام علی علیه السلام]