99 جامعه کبیره - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
روا ساختن حاجت‏ها جز با سه چیز راست نیاید ، خرد شمردن آن ، تا بزرگ نماید . پوشیدن آن ، تا آشکار گردد ، و شتاب کردن در آن ، تا گوارا شود . [نهج البلاغه]