99 جوشن کبیر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
آن که به تو گمان نیک برد با نیکویى در کار گمان وى را راست دار [نهج البلاغه]