99 خانوادگی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
عزّتی والاتر از دانش نیست . [امام علی علیه السلام]