99 درجات عبادات - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دشمن ترینِ آفریدگان نزد خداوند، غیبت کننده است . [امام علی علیه السلام]