99 ذوالثدیه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هر که به حکمت شناخته شود . چشمها او را به دیده وقار و شکوه بنگرند . [امام علی علیه السلام]