99 رسول الله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
از خنده زیاد برحذر باش که دل را می میراند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]