99 رسول اکرم(ص) - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه خداوند، بـنده ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوبش می گرداند. [امام علی علیه السلام]