99 رضوی - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
ثمره دانش، پرستش است . [امام علی علیه السلام]