99 سحر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
مردم سه گونه اند : دانشمند و دانشجو و بی سر و پایان بیهوده . [امام صادق علیه السلام]