99 عایشه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زیبایی حکمت، رفق و سازگاری نیکوست . [امام علی علیه السلام]