99 عبودیت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خدایا! . . . در دیده ام نور و در دینم بینش بنه . [امام صادق علیه السلام]