99 عصام العماد - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
دانش، حرز (نگهدارنده) است . [امام علی علیه السلام]