99 فلسفه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
حکمت را بگیرید؛ حتی از مشرکان . [امام علی علیه السلام]