99 فَاقْرَؤُا - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
گشاده رویی، عامل دوستی است . [امام علی علیه السلام]