99 لله و فى الله - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خردی که بیماری خشم و شهوت دارد، از حکمت بهره ای نمی برد . [امام علی علیه السلام]