99 محاسبه - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بسی دانش که به گمراهیت می انجامد . [امام علی علیه السلام]