99 مذاهب - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
خود پسندیدن مانع به زیادت رسیدن است . [نهج البلاغه]