99 مسیح - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
بدترینِ برادرانت، کسی است که تو را به باطل، خشنود سازد . [امام علی علیه السلام]