99 من مات ولم یعرف - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به [دوستی] آن که به تو رغبتی ندارد، رغبت مکن . [امام علی علیه السلام]