99 هر نفسی که فرو می رود - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش را سه نشانه باشد : شناخت خدا و آنچه نیکو و بد می دارد . [امام علی علیه السلام]