99 ولایت - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
آن که نخواهد آبرویش بریزد ، از جدال بپرهیزد . [نهج البلاغه]