99 کذلک ننجی المومنین - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
انسان خطای آموزگارش را نشناسد، تا آنکه اختلاف [و دیگر نظرات]را بشناسد . [ایّوب علیه السلام]