99 کشتى نوح - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
تنگ چشمیِ بسیار، جوانمردی را زشت و برادری راتباه می کند . [امام علی علیه السلام]