99 کفار - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
زیور دانش، احسان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]