99 کویر - شیعه مذهب برتر Shia is super relegion
سفارش تبلیغ
صبا
استمرار غفلت، بینایی را کور می کند . [امام علی علیه السلام]